เป่า ยิ้ง ฉุบ...ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่น

          หลายคนที่ไม่รู้จักและเพิ่งเห็นเราคงรู้สึกแปลกใจและรู้สึกขัดๆ กับสิ่งที่เป็นมาและเป็นอยู่ของ เป่า ยิ้ง ฉุบ โดยเนื้อคำ “ เป่า ยิ้ง ฉุบ ” ไม่น่าจะเป็นอะไรที่จริงจัง ควรเป็นอะไรที่สนุกสนานเด็กๆ เบาสบายไร้กังวล แต่สำหรับคนที่คุ้นชินกันมานานจะรู้ว่าเรามุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้ เป่า ยิ้ง ฉุบ เป็นผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่น มากเพียงใด ไม่เพียงแต่การแสดงออกในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมา เช่น
 
รักแม่...อย่าลืมย่าลืมยาย
 
ในวันแม่ปี พ.ศ. 2547 ที่เน้นคุณธรรมกตัญญูซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้สังคมดีงาม สงบสุขในแบบวิถีตะวันออก โดยไม่ลืมย่าลืมยายที่เป็นแม่ของแม่ และแม่ของพ่อที่แก่เฒ่าเลี้ยงดูพ่อแม่เรามา

รู้นะ...พ่อเหนื่อย

ที่เรานำเสนอออกสู่สังคมในปี พ.ศ. 2547 ที่พยายามบอกกล่าวกับสังคมถึงพ่อที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่านอันได้แก่

          ในหลวง พ่อของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่หาในเปรียบในแผ่นดิน และพ่อตัวเป็นๆ ที่บ้านที่เหนื่อยยากทำมาหากินเลี้ยงดูเราและเป็นแบบอย่างให้เราในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

รักแม่...แค่เป็นคนดี

          ที่พยายามสื่อสารกับสังคมคน เป่า ยิ้ง ฉุบ รณรงค์กันทำดีให้แม่รักและภูมิใจ เพราะเราเชื่อว่าการเป็นคนดีนั้นเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่าที่สุดมากกว่าสิ่งใดๆ การเป็นคนดีพระย่อมคุ้มครองและการคุ้มครองของพระย่อมนำมาซึ่งความอุ่นใจที่ลูกรักจะปลอดภัยและเป็นคนมีค่าของสังคม

          สิ่งต่างๆ ที่เราคิด เราทำ ล้วนมาจากสำนึกรักครอบครัว เป็นความสุขความดีงามที่เราทุกคนภาคภูมิใจ ผมเองในฐานะพี่ใหญ่ในบ้านหลังนี้มีความสุขที่ในทำงานที่มีค่าเหล่านี้และเชื่อมั่นว่าเราทุกคนในบ้านหลังนี้ก็มีความสุขและเห็นคุณค่าของการงานที่เราทำกันทุกคน สำหรับแฟนพันธุ์แท้ เป่า ยิ้ง ฉุบ ที่สนับสนุนเราตลอดมา ผมเชื่อว่ามีอีกหลายสิ่งที่ เราทำ..เราเป็น ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาให้ทุกท่านได้รับรู้ ถ้าเชื่อมั่นในความดีงามความรักความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนเราเชื่อมั่น เชิญนะครับเชิญเข้ามาร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามในโลกใบนี้ด้วยกัน มาร่วมสร้างสุขภาวะในสังคมชุมชนสังคมประเทศชาติและมนุษย์ชาติด้วยค่านิยมครอบครัวอบอุ่น มาเป็นสมาชิกร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันสร้างสิ่งที่เราเชื่อให้เป็นจริงในโลกใบนี้

 


 

รักและเชื่อมั่นครอบครัวอบอุ่น

ชาลี รัตนวชิรินทร์