คนไทยใจบุญ "วันวิสาขบูชา" ลดสูงสุด 20%


จิตสะอาด ใจบริสุทธิ์
ชาย รหัส 204
380

พ่อแม่คือพระอรหันต์
ชาย รหัส 205
380

คิดดี พูดดี ทำดี
ชาย รหัส 208
380

สงบสุข
ชาย รหัส 214
380

ธรรมอย่างไรได้อย่างนั้น
ชาย รหัส 215
380

สติศรัทธา
ชาย รหัส 216
380

สติ ปัญญา
ชาย รหัส 217
380

อภัย ใจ เป็น สุข
ชาย รหัส 219
380

พ่อแม่คือพระอรหันต์
หญิง รหัส 205
350

คิดดี พูดดี ทำดี
หญิง รหัส 208
350

สงบสุข
หญิง รหัส 214
350

ธรรมอย่างไรได้อย่างนั้น
หญิง รหัส 215
350

สติศรัทธา
หญิง รหัส 216
350

สติ ปัญญา
หญิง รหัส 217
350

อภัย ใจ เป็น สุข
หญิง รหัส 219
350

ศีล - ทำ ยิ่งธรรม ยิ่งเป็นสุข
ชาย รหัส 252
195

ความงามไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทน
ชาย รหัส 261
195

บุญรักษา...ทำดีสุข
ชาย รหัส 353
195

คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตมีสุข
ชาย รหัส 489
195

ศีล - ทำ ยิ่งธรรม ยิ่งเป็นสุข
หญิง รหัส 252
195

ความงามไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทน
หญิง รหัส 261
195

บุญรักษา...ทำดีสุข
หญิง รหัส 353
195

คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตมีสุข
หญิง รหัส 489
195

ศีล - ทำ ยิ่งธรรม ยิ่งเป็นสุข
เด็ก รหัส 252
115

ความงามไม่คงที่ แต่ความดีสิคงทน
เด็ก รหัส 261
115

บุญรักษา...ทำดีสุข
เด็ก รหัส 353
115

คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตมีสุข
เด็ก รหัส 489
115

ทำอย่างธรรม
ชาย รหัส 060
195

สติ
ชาย รหัส 061
195

ศีล ทำ
ชาย รหัส 252
195

ทำอย่างไร ทำได้อย่างนั้น
ชาย รหัส 263
195

ทำอย่างธรรม
หญิง รหัส 060
195

สติ
หญิง รหัส 061
195

ศีล-ทำ
หญิง รหัส 252
195

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น
หญิง รหัส 263
195

ศีล-ทำ
เด็ก รหัส 252
115

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น
เด็ก รหัส 263
115

ทำอย่างธรรม
เด็ก รหัส 060
115

สติ
เด็ก รหัส 061
115

ศีล-ทำ
เด็ก รหัส 252
115

ทำอย่างไร ได้อย่างนั้น
เด็ก รหัส 263
115

อยู่กับศีล
เด็ก รหัส 059
115

ศีล - ทำ ยิ่งธรรม ยิ่งเป็นสุข
เด็ก รหัส 252
115

คิดดี พูดดี ทำดี ชีวิตมีสุข
เด็ก รหัส 489
115

พ่อแม่ คือ พระอรหันต์
ชาย รหัส 205
320

คิดดี พูดดี ทำดี
ชาย รหัส 208
320

บุญรักษา
ชาย รหัส 310
320

พ่อแม่ คือ พระอรหันต์
หญิง รหัส 205
320

คิดดี พูดดี ทำดี
หญิง รหัส 208
320

บุญรักษา
หญิง รหัส 310
320

ทำดี มีสุข
ชาย รหัส 256
195

ธรรมะสอนให้เป็นคนดี
ชาย รหัส 257
195

ทำดี มีสุข
หญิง รหัส 256
195

ธรรมะสอนให้เป็นคนดี
หญิง รหัส 257
195

ทำดี มีสุข
เด็ก รหัส 256
115

ธรรมะสอนให้เป็นคนดี
เด็ก รหัส 257
115

ทำบุญตักบาตร
ชาย รหัส 619
195

สวดมนต์ไหว้พระ
ชาย รหัส 622
195

ปล่อยนก ปล่อยปลา
ชาย รหัส 624
195

ถือศีล ภาวนา นั่งสมาธิ
ชาย รหัส 759
195

บุญรักษา ธรรมะคุ้มครอง
ชาย รหัส 102
235

ทำบุญตักบาตร
หญิง รหัส 619
195

สวดมนต์ไหว้พระ
หญิง รหัส 622
195

ปล่อยนก ปล่อยปลา
หญิง รหัส 624
195

ถือศีล ภาวนา นั่งสมาธิ
หญิง รหัส 759
195

บุญรักษา ธรรมะคุ้มครอง
หญิง รหัส 102
235

ทำบุญตักบาตร
เด็ก รหัส 619
115

สวดมนต์ไหว้พระ
เด็ก รหัส 622
115

ปล่อยนก ปล่อยปลา
เด็ก รหัส 624
115

ถือศีล ภาวนา นั่งสมาธิ
เด็ก รหัส 759
115

ทำบุญตักบาตร
เด็ก รหัส 619
115

สวดมนต์ไหว้พระ
เด็ก รหัส 622
115

ปล่อยนกปล่อยปลา
เด็ก รหัส 624
115

บุญรักษา ธรรมะคุ้มครอง
เด็ก รหัส 102
135

สาธุ สาธุ สาธุ
ชาย รหัส 101
195

สาธุ สาธุ สาธุ
หญิง รหัส 101
195

สาธุ สาธุ สาธุ
เด็ก รหัส 101
115

ทำบุญตักบาตร
เด็ก รหัส 619
115

ความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุด
ชาย รหัส 223
380

ประพฤติธรรมเป็นมงคลอันสูงสุด
ชาย รหัส 225
380

จิตเกษมเป็นมงคลอันสูงสุด
ชาย รหัส 226
380

ความกตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุด
หญิง รหัส 223
350

ประพฤติธรรมเป็นมงคลอันสูงสุด
หญิง รหัส 225
350

จิตเกษมเป็นมงคลอันสูงสุด
หญิง รหัส 226
350