จากร้านเป่า ยิ้ง ฉุบ เล็กๆ บนมาบุญครองเมื่อปี พศ.2529 จนปัจจุบันเรื่องเล่าประสบการณ์ความสำเร็จความล้มเหลวมีให้กล่าวถึงมากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นเรื่องสำคัญไม่ เมื่อเราได้ค้นพบความสุขจากการทำงาน ความสุขจากการที่ได้สร้างผลิตภัณฑ์แห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่น บรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วม ปาดเหงื่อ เช็ดน้ำตา ก้าวข้ามอุปสรรคนานาประการร่วมกัน สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นแม้ไม่ได้ทำให้เราเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เราทุกคนภาคภูมิและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นมา เป็นอยู่และกำลังจะเป็นไป

 

		
เราได้สร้างสังคมเล็กๆที่ดีงามตามปรัชญาองค์การปัญญาความดีงาม และค่านิยมหลักว่าด้วยครอบครัวอบอุ่น อย่างจริงจังและต่อเนื่องในรอบรั้วองค์การของเรา บุคคลภายนอกอาจสัมผัสเราจากผลิตภัณฑ์ เป่า ยิ้ง ฉุบ แต่ในความเป็นจริงมีเรื่องงดงามอีกมากมายที่ท่านยังไม่รู้และเราก็เชื่อว่ามีเรื่องราวมากมายในสังคมคนรักครอบครัวที่เกิดขึ้นทุกวันทุกนาที จึงอยากชวนทุกคนที่รักครอบครัวมาร่วมกันสร้างสังคมเครือข่ายแห่งนี้ ให้เป็นครอบครัวขยายที่งดงามอบอุ่น มาร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ช่วยกันกอบกู้สังคมที่นับวันนับว่าจะแห้งแล้งและเดียวดายด้วยค่านิยมครอบครัวอบอุ่น

 

 
เราตั้งใจทำให้บ้านหลังนี้เป็นศูนย์รวมเครือข่ายเพื่อดูแลคนในครอบครัวของเราทุกคน อบอุ่น ดีงาม ให้ดูแลคนในครอบครัวอย่างสมบูรณ์พร้อม หวังว่าบ้านหลังนี้จะอบอุ่นเป็นครอบครัวขยายที่ดีงามสืบเนื่องต่อไป

 

 

รักและเชื่อมั่นครอบครัวอบอุ่น

ชาลี รัตนวชิรินทร ์